Bol Eddy (Izegem)
Izegem - De oorsprong van de acupunctuur

Ontdek de vele voordelen van acupunctuur

Mentenhoekstraat 14
8870 Izegem

051 24 65 00
0478 27 66 03
     

Ontdek de oorsporong van acupunctuur

Acupunctuur

Vanwaar komt het woord acupunctuur?

 

Van het Latijnse woord acus (scherp) en punctureren (doorboren).

 

Hoelang bestaat acupunctuur?

 

De grondslag van deze geneeswijze werd meer dan 2000 jaar geleden gelegd in opdracht van de Chinese keizers FU SHI, PA KUA en HUANG TI.

 

 

Bestaan er geschriften uit die tijd?

 

Ja, keizer Huang Ti gaf de opdracht om alle kennis te verzamelen in het klassiek boek “Huang Ti Nei Jing”, het boek over inwendige ziekten, bestaande uit twee delen: Su Wen en Ling Shu.

 

Hoe werd deze geneeswijze onderwezen?

De overlevering van de medische kennis gebeurde van vader op zoon of van leermeester op leerling.  

 

Hoe is men gekomen tot de medische kennis?

 

Jarenlang heeft men zieken en ziektepatronen minutieus geobserveerd en te boek gesteld. Het systeem heeft dus een empirische of proefondervindelijke grondslag.  

 

Heeft acupunctuur steeds evenveel succes gekend?

 

Neen, tijdens de 17de, 18de en 19de eeuw kende de traditionele Chinese Geneeskunde (TCG) een dieptepunt door de opkomst van de Westerse Geneeskunde in China.

In het begin van de vijftiger jaren liet Mao Zedong de Acupunctuur en de traditionele Chinese Geneeskunde in brede zin uitgebreid en systematisch wetenschappelijk onderzoeken. Dit heeft geleid tot de wederopbloei van de geneeswijze. 

 

Hoe ziet men de mens in het kader van acupunctuur?

 

Acupunctuur is een volwaardige geneeswijze, die vooral de nadruk legt op de ganse mens, het is dus een holistische of totale geneeskunde, in tegenstelling tot de westerse geneeskunde waar men ziekten symptomatisch benadert.

 

 

Wat is er nog fundamenteel verschillend met de westerse benadering?

 

De TCG evalueert de mens en zijn gezondheidstoestand energetisch, men zou kunnen zeggen functioneel. De westerse geneeskunde kijkt meer naar anatomische structuren, of materiële kenmerken van de mens.

 

 

Hoe gedraagt die energie zich in de mens?

 

Er bestaat in het menselijk wezen een netwerk van energiebanen, ook meridianen genoemd, waarin alle energie zich evenwichtig en harmonisch beweegt.

Wanneer de energie uit balans is gebracht, ontstaan er wanverhoudingen: ergens heeft men teveel, ergens tekort aan energie of circuleert de energie niet meer (=stagnatie). Die wanverhoudingen leiden tot pijn en / of ziekte

 

 

Hoeveel meridianen zijn er?

 

12 hoofdmeridianen, genaamd naar de 12 organen. 8 extra- of wondermeridianen en een aantal secundaire meridianen

 

Wilt u graag meer informatie? Contacteer ons!